آگهی استخدام 1401/10/1

آگهی استخدام 1400/04/31

آگهی استخدام

همه ساله در خرداد ماه از آقایان و بانوان واجد شرایط طبق قانون کار ، جهت کار در سالنهای بسته بندی و تولید ( در دو شیفت  )  اسم نویسی می شود و در صورت نیاز تا آبان ماه همان سال مشغول بکار خواهند شد.

 

برای دریافت اطلاعات بیشتر لطفا با شماره تلفن های محل کارخانه تماس برقرار نمائید.