....

اخبار داخلی شرکت تاتائو

  • 4
  • 263 مرتبه
بازدید علمی در راستای درس بسته بندی مواد غذایی تاریخ و مکان بازدید: شرکت تاتائو – 96/10/03

بازدید علمی در راستای درس بسته بندی مواد غذایی تاریخ و مکان بازدید: شرکت تاتائو – 96/10/03

1397/03/21 11:29:53 ق.ظ